Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Föredragningslista 11.02.2019 Saknr. 7


419/2018

 

7

Utlåtande om församlingens behov av utrymmen 2020-2022

 

Beslutsförslag

 

 

 

 

 

 

 

Redogörelse

Fastighetskontoret har riktat en förfrågan till alla församlingar gällande behov av verksamhetsutrymmen i framtiden. Ärendet ingår i årsklockan. Eventuella förändringar i användningen av utrymmen skall anmälas i februari. Johannes församling har utrymmen på tre adresser:

a.    Högbergsgatan

Utrymmena på Högbergsgatan har innevarande år minskat från 1655 till 1024. Minskningen har medfört en inbesparing drygt 80.000 € i interna hyror. I nuläge finns inte behov av förändringar.

b.    Drumsö

Behovet a verksamhetsutrymmen på Drumsö är beroende av hur den kommande renoveringen planeras. Planeringen har fördröjts och påbörjas enligt uppgifter som nu finns efter sommaren 2019. I detta skede är det rimligt att anta att utrymmena minskar en del på Drumsö, främst pga. effektivare planering. Samtidigt stiger dock de interna hyrorna eftersom renoveringskostnaderna aktiveras.

c.    Kronohagen

I Kronohagen har församlingen utrymmen för Kronans eftis. Utrymmet omfattar 285 m2 och hyran drygt 32.000 €/år. Tidigare har meddelats att vi är beredda att avstå från utrymmena ifall ersättande utrymmen hittas för verksamheten. Inga konkreta diskussioner om saken har förts.

 

I bilagan finns siffror över hur utrymmesprognosen föreslås se ut.

 

Bilagor

2

Johannes församling utlåtande om utrymmen