Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Föredragningslista 11.02.2019 Saknr. 8


155/2019

 

8

Barnombudsman för Johannes församling 2019-2022

 

Beslutsförslag

 

(Beredningsutskottet): Församlingsrådet utser Helena Hollmérus och Monica Heikel-Nyberg till barnombud för perioden 2019-2022.

 

 

 

 

 

Redogörelse

Inom kyrklig förvaltning skall det göras en barnkonsekvensanalys av alla beslut. Det innebär att församlingsrådet har ansvar för att de som inte har rösträtt eller är valbara till beslutande organ också skall beaktas i besluten. Därför skall alla församlingar ha en eller flera barnombudsmän. Deras uppgift är att bekanta sig med beslut som bereds för församlingsrådet och vid behov uttala sig inför behandlingen.

I praktiken har det varit svårt att hitta en fungerande praxis så att man välmotiverat avgör vilka beslut som underställs en barnkonsekvensanalys och i vilket skede den görs. Under förra mandatperioden utsåg församlingsrådet fyra personer, två anställda och två medlemmar i församlingsrådet. Dessa representerade skilt de mindre barnen och ungdomarna. I praktiken har personalrepresentanterna skött om att bevaka de minderårigas rättigheter.

De som utses till barnombud förväntas delta i utbildning om barnkonsekvensanalys.