Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Föredragningslista 11.02.2019 Saknr. 9


163/2019

 

9

Församlingsresa till Viborg

 

Beslutsförslag

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet bifaller ansökan i bilagan.

 

 

 

 

 

Redogörelse

Till församlingsverksamhet har traditionellt hört att ordna utfärder. Diakonin i församlingen brukar årligen ordna utfärder som uppskattas av många äldre och ensamma. I år föreslår diakonissorna att utfärden ordnas till Viborg.

Församlingsrådet skall ta ställning till den ekonomiska delen (9.000 €) vilket överskrider den gräns som kyrkoherden enligt gällande beslut kan fatta beslut om (5.000 €). Församlingsrådet skall också ge reseförordnande åt Karin Salenius och Barbro Ollberg att göra resan som tjänsteresa. Vid utlandsresor är det församlingsrådets uppgift att fata beslut om resan för att försäkringsskyddet skall gälla.

 

Bilagor

3

Anhållan om Viborgresa