Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Föredragningslista 11.02.2019 Saknr. 5


155/2019

 

5

Tillsättande av ekonomiutskott

 

Beslutsförslag

 

(Kyrkoherden) Församlingsrådet tillsätter ett ekonomiutskott och utser en ordförande för utskottet

 

 

 

Redogörelse

Församlingsrådet torde tillsätta ett ekonomiutskott med uppgift att sätta sig in i församlingens ekonomi, vilket innefattar själva budgetramen, testamentsfonderna, två närstående stiftelser samt en del regelbundet inkommande bidrag och understöd. Därtill påverkas ekonomin av Johannes Diakoniförening r.f. som samarbetar med församlingen. Ekonomiutskottet bör också utveckla rutinerna för hur ekonomin rapporteras till personalen och beslutsfattarna.

Ekonomiutskottet har tidigare haft församlingsrådets vice ordförande som ordförande, vilket följer modellen för en ekonomisektion. Ordförandeskapet kan också ligga på någon annan medlem i församlingsrådet. Kyrkoherden och ekonomisekreteraren har ingått i ekonomiutskottet. Av de som nu sitter i församlingsrådet har Lotta Keskinen och Atti Särs tidigare ingått i ekonomiutskottet.