Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 28.02.2019 klo 18:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  12 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  13 Val av protokolljusterare samt meddelanden om när protokollet finns till påseende
  14 Anmälningsärenden
  15 Kyrkoherdebeslut
  16 Begäran om utlåtande angående utrymmesbehov under kommande år
  17 Kaplanstjänsterna i Matteus församling
  18 Inrättande av 50% diakonitjänst för att koordinera RARI verksamheten i östra Helsingfors
  19 Matteus ungdomars resa till London 16-19.3.2019
  20 Diakonissan Carita Riitakorpis utbildningsresa till Skottland 22-26.10.2019
  21 Församlingssekreterare Pia Valtanens ansökan om två års tjänstledighet
  22 Lediganslående av vikariat som församlingssekreterare på 80% för tiden 1.5.2019-28.2.2021
  23 Inrättande av huvudvaktmästarbefattning i Matteus församling
  24 Beredningsgrupp för församlingsrådet
  25 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt, Sekreterare § 21
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström Axel Kaaro
Jan-Anders Salenius Matias Gädda
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström
 
 Övriga närvarande
 
  
Pia Valtanen, sekreterare förutom § 21