Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 64

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


531/2020

 

64 §

Godkännande av instruktionen för kommunikationsenheten

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

1)    godkänner instruktionen för kommunikationsenheten. Instruktionen ersätter den instruktion som kyrkofullmäktige godkände den 9.10.2008

2)    besluter att instruktionen träder i kraft då fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Behandling

Under behandlingen gjordes 3 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 230 §

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1)    godkänner instruktionen för kommunikationsenheten. Instruktionen ersätter den instruktion som kyrkofullmäktige godkände den 9.10.2008

2)    besluter att instruktionen träder i kraft då fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Kommunikationsenhetens arbete har förändrats avsevärt under det dryga decennium som förflutit sedan nu gällande instruktion godkändes. I förslaget till ny instruktion beaktas förändringarna i organisationen, kommunikationsmetoderna, -stilen och tekniken.

I organisatoriskt hänseende viktigast är slopandet av kommunikationsdirektörstjänsten samt grundandet av den gemensamma medieredaktionen för huvudstadsregionen. Kirkko ja kaupunki är inte längre en del av kommunikationsenheten och tidningens verksamhet regleras med ett separat avtal och en egen instruktion.

Den nya instruktionen gäller nu kommunskationsenheten men inte kommunikationen i ett vidare perspektiv. Kommunikationen hör till varje arbetstagares, tjänsteenhets och församlings uppgifter. I instruktionen beaktas också sociala medier och betonas det urbana och stadsbornas behov. 

Bilaga

18

Instruktion för kommunikationsenheten

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format