Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 63

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


531/2020

 

63 §

Uppdatering av instruktionen för fastighetsavdelningen

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner förändringen av punkt 2.2 i instruktionen för fastighetsavdelningen. Uppdateringen gäller arrangerande av lägerverksamhet:

 

[Till underhållsenhetens uppgifter hör:]

läger- och kursgårdarna i enlighet med den ansvarsfördelning mellan det gemensamma församlingsarbetet och fastighetsavdelningen som gemensamma kyrkorådet fastställt

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 229 §

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkorådet föreslår, att kyrkofullmäktige godkänner förändringen av punkt 2.2 i instruktionen för fastighetsavdelningen. Uppdateringen gäller arrangerande av lägerverksamhet:

 

[Till underhållsenhetens uppgifter hör:]

läger- och kursgårdarna i enlighet med den ansvarsfördelning mellan det gemensamma församlingsarbetet och fastighetsavdelningen som gemensamma kyrkorådet fastställt

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Gemensamma kyrkorådet beslöt den 7.5.2020 (§130) flytta över inkvarterings-, bespisnings- och transporttjänsterna jämte fakturering som hänför sig till lägergårdarna från fastighetstjänsterna till gemensamma församlingsarbetet och föreslår att motsvarande ändringar görs i instruktionen för fastighetsavdelningen och instruktionen för gemensamt församlingsarbete.

Ändringen i instruktionen för fastighetsavdelningen behandlades och godkändes av stadgearbetsgruppens beredningsgrupp och stadgearbetsgruppen den 4.9.2020. Motsvarande ändring har beaktats i instruktionen för det gemensamma församlingsarbetet.

Ändringen träder i kraft genom kyrkofullmäktiges beslut.

Bilagor

15

Kiinteistöosaston johtosääntö 4.9.2020

16

Leirikeskukset: vastuunjako kiinteistöosasto - yhteinen seurakuntatyö

17

YKN päätös 7.5.2020 § 130

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format