Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.03.2020/Paragraf 15

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Aloite Matleena Järviö

 

13/2019

 

 

 

 

15 §

Svar på Matleena Järviös motion om uppvaktande av helsingforsare som fyller 18 år 

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 25.2.2020, 64 §

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Fullmäktige Matleena Järviö har lämnat in en motion om uppvaktande av helsingforsare då de fyller 18 år.

Ärendet har behandlats av det gemensamma församlingsarbetets team för fostran och Järviö har också deltagit i diskussionen.

Vid ett internt möte inom det gemensamma församlingsarbetet konstaterades att man redan i år utan tilläggsutredning kan vidta åtgärder som överensstämmer med Järviös förslag.

Bilaga

3

Aloite Matleena Järviö

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format