Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.03.2020/Paragraf 16

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


 

13/2019

 

 

 

 

16 §

Svar på Timo Junkkaalas motion om ett gemenskapsförsamlingsexperiment 

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

Behandling

Under behandlingen gjordes 6 inlägg.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 25.2.2020, 63 §

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet därmed är slutbehandlat.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Fullmäktige Timo Junkkaala har lämnat in en motion i vilken han före-slår att kyrkorådet för kyrkofullmäktige bereder ett förslag till gemenskapsförsamlingsexperiment.I experimentet skulle några immigrantsamfund och andra i staden verksamma gudstjänstsamfund ingå.

Gemensamma församlingsarbetet har utrett förutsättningarna för ett personförsamlingsexperiment inom ramen för samfälligheten (bilaga).

Av utredningen framgår att ett samfundsförsamlingsexperiment kunde förverkligas på olika sätt i Helsingfors. Särskilt med tanke på arbetet som utförs på främmande språk är det motiverat att beakta möjligheten att grunda en eller flera församlingar på språklig grund.

Eftersom ett stort strategiskt projekt – Modigt tillsammans – pågår i Helsingfors utöver den normala strategiska planeringen är det skäl att  inlemma också dessa tankar i strategiprocessen. 

Bilagor

4

Selvitys henkilöseurakuntakokeilusta

5

Aloite Timo Junkkaala

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format