Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.03.2020/Paragraf 14

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


 

13/2019

 

 

 

 

14 §

Svar på Minna Havunens och 19 övriga fullmäktiges motion om att öka andelen vegetariska alternativ som serveras inom samfälligheten

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet är slutbehandlat.

Behandling

Under behandlingen gjordes 5 inlägg.

 

Under behandlingen gjorde fullmäktige Havunen understödd av fullmäktige Alanko ett förslag om att ärendet remitteras.

 

Ordförande Mithiku avslutade diskussionen och gjorde följande omröstningsproposition.

 

De som understöder en fortsatt behandling av ärendet röstar Ja och de som understöder förslaget om att ärendet remitteras röstar Nej.

 

Ordförande meddelade följande resultat, 30 ja röster, 30 nej röster, 2 tomt, 29 borta. Då ja och nej rösterna fördelades jämt avgjorde ordförandes röst. Ordföranden meddelade att ärendet remitteras.

 

Fullmäktige Havunens förslag om att ärendet remitteras godkändes.

Beslut

Ärendet remitterades för beredning.

 

Beslutshistoria

GKR 25.2.2020, 65 §

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att ärendet är slutbehandlat.

 

Behandling

Efter diskussionen kompletterade föredraganden satsen ”Enligt HR-enhetens kartläggning utgör alternativen som innehåller kött ca 30 % av det som serveras i Församlingarnas hus” med  tillägget: ”vilket för närvarande kan anses vara ett gott resultat”.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Fullmäktige Minna Havunen har i en motion som också undertecknats av 19 andra fullmäktige föreslagit att Helsingfors samfällighet ska göra en insats för klimatet genom att reducera mängden kött som serveras och i ställe servera fler vegetariska rätter. I motionen föreslås att man utreder hur stor andel kötträtterna utgör av det som serveras.

 

HR-enheten ansvarar för personalbespisningen och för personalmatsalen i Församlingarnas hus. Kyrkorådet och HR-enheten konstaterar att motionen är mycket lovvärd. Enligt kartläggningen som utförts av HR-enheten utgör alternativen som innehåller kött ca 30 % av det som serveras i Församlingarnas hus, vilket för närvarande kan anses vara ett gott resultat. Vår avsikt är att öka andelen vegetariska rätter. Då personalbespisningen våren 2020 konkurrensutsätts beaktas också frågan om vegetariska alternativ. Samfälligheten har beviljats kyrkans miljödiplom och vi följer dess direktiv också i denna fråga.

I handboken för Kyrkans miljödiplom (2012) konstateras:

Produktion av vegetariska matvaror förbrukar mindre energi och naturtillgångar än köttproduktion. Köttproduktionen kräver upp till tio gånger mera energi än vegetarisk produktion. Med hänsyn till en hållbar utveckling är det motiverat att i synnerhet prioritera färska inhemska grönsaker. Utveckling av en mångsidig diet bestående av spannmåls- och grönsaksprodukter ger möjlighet att också erbjuda ett regelbundet vegetariskt alternativ. Även mellanmål och kaffeservering vid sammanträden kan göras mer hälsosam genom att man i stället för bullar och pastejer bjuder på frukt, bär eller smörgås. Kyrkans klimatprogram rekommenderar en kost där köttprodukter mera fungerar som krydda än som huvudsaklig råvara.

I skriftskolan bör man respektera de ungas önskemål om alternativ kost (t.ex. vegetarianer och veganer) och erbjuda dem mat av god kvalitet. Också personer som äter blandad kost kan njuta av högklassig vegetarisk mat.

Bilaga

2

Valtuustoaloite Minna Havunen 12.9.2019

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format