Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 14.05.2020 klo 18:00 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
38   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
39   Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
40   Anmälningsärenden
41   Församlingens ekonomi 2020 och budget 2021
42   Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

Närvarande ledamöter
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola Matias Gädda
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström

Övriga närvarande
Inge-May Sevonius
sekreterare