Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 14.05.2020/Paragraf 38

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

 

38 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

Beslutsförslag

Församlingsrådet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format