Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 14.05.2020/Paragraf 41

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

279/2020

 

41 §

Församlingens ekonomi 2020 och budget 2021

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet beslutar att:

Lägga ner dagklubben från och med 31.5.2020

Befullmäktiga kyrkoherden att föra enskilda samarbetsförhandlingar med dagklubbsledaren.

 

Behandling

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Det ekonomiska läget i Matteus församling har länge varit ansträngt. Ramen har minskat under de senaste tre åren. Minskningen jämfört med år 2020 är märkbar. Matteus församling får 58t € mindre pengar det vill säga en minskning på 8,6% jämfört med år 2020.

Ramen för år 2021 är 815t€ vilket är 150,1t€ lägre än år 2019. Samtidigt har personalutgifterna inte minskat i samma förhållande. Vid budgetprocessen år 2020 visade det sig att nedskärningar i verksamhetsmedlen inte medför så stora inbesparingar som skulle krävas.

Församlingens ekonomi belastas också av en skuld som i bokslutet år 2019 var 12t €. Skulden kommer att öka eftersom anhållan på 50t €  i bidrag för externa konfirmander avslogs i Gemensamma kyrkofullmäktige.

Samfällighetens regelverk säger att man skall vända sitt underskott på tre år, vilket då inte kommer att ske i Matteus fall, eftersom boksluten 2018-2020 kommer att vara negativa.

Matteus församling förvaltar över Gertrud Alfthans testamente. Under åren 2013-2019 har man använt 321t € från testamentets kapital för att balansera budgeten i Matteus. Kapitalet är idag kring 100t€. Enligt testators vilja skall medlen användas för att stöda verksamhet bland äldre i Matteus församling.

Dagklubben i Matteus församling har diskuterats flera gånger. På Församlingsrådets möte 11.12.2019 beslöt man att lägga ned verksamheten i Nordsjö och flytta den till Matteuskyrkan. Denna flytt genomfördes i februari 2020. Arbetsgruppen som föreslog flyttet gav dagklubben tid att under våren visa om den kunde vända på den negativa trenden i antalet deltagare. I mars slog pandemin till och all verksamhet avstannade för våren.

I detta läge känns verksamheten som kostsam i förhållande till antalet barn som man når genom verksamheten.

Kostnaderna för dagklubben är c.20t € per år. Dagklubben sysselsätter en dagklubbsledare som arbetat 60%.

Nedläggningen av dagklubben innebär att arbetsgivaren för enskilda samarbetsförhandlingar med dagklubbsledaren.

Sparbehovet för 2021 täcks inte endast genom en nedläggningen av dagklubben. För att kunna täcka minskningen i ramen 2021 och avkorta på skulden är behovet att dra ner kostnaderna med ca 80t €. För att kunna uppnå bestående inbesparingar bör församlingen se över hela sin verksamhet.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format