Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 14.05.2020/Paragraf 40

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

271/2020

 

40 §

Anmälningsärenden

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Ärendena antecknas för kännedom.

Behandling

 

Beslut

Ordföranden meddelade församlingsrådet om att han blivit vald till kaplan i Kyrkslätts svenska församling. Utredningen om eventuell flyttning till övre våningen fortsätter i arbetsgruppen, med diskussion med de andra aktörerna i Matteuskyrkan.

Förövrigt enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Föregående mötes protokoll

-       Vad kom vi överens om

Tiden efter corona

-       Gudstjänster börjar i juni, streamas åtminstone till slutet av augusti.

-       Lägersommaren

-       Personalens semestrar behandlas på mötet 9.6.2020

 

Bilagor

1

Protokoll Församlingsrådet i Matteus församling 27.04.2020

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format