Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 04.05.2020 klo 17:30 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
54   Mötets öppnande
55   Närvarande och mötets behörighet
56   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
57   Fastställande av föredragningslistan
58   Anställning av vaktmästare
59   Anställning av barnledare
60   Anhållan om studieledigt
61   Anhållan om studieledigt- Niemi
62   Anhållan om partiell tjänstledighet, Repo-Rostedt
63   Anmälningsärenden 5/2020
64   Kyrkoherdens beslutsförteckning 4/2020
65   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
66   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff Borta: §59-§66
Martina Harms-Aalto Borta: §61-§66
Björn Holm
Lotta Keskinen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Helena Hollmerus: Med §59
 
Paul-Henrik Roschier: Med §58
 
Christian Kock
 
Linda Jordas
sekreterare