Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 30.01.2020/Paragraf 7

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

43/2019

 

 

 

 

7 §

Ändring av tjänstebeteckningen för fastighetsavdelningens projektingenjör till projektchef vid fastighetsavdelningen

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige ändrar tjänstebeteckningen för fastighetsavdelningens projektingenjör till projektchef.

 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 12.12.2019, 365 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige ändrar tjänstebeteckningen för fastighetsavdelningens projektingenjör till projektchef.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Tjänsten hör till fastighetsavdelningens enhet för fastighetsutveckling och är underställd fastighetsutvecklingschefen. Tjänsten innehas av Kai Heinävaara, som de senaste åren självständigt skött fastighetsutveck-lingsenhetens mest krävande projekt och hans uppgifter har i praktiken motsvarat de uppgifter som ankommer på en projektchef. Det är motiverat att ändra tjänstebeteckningen eftersom projektutvecklingsingenjörstjänsten som Kai Heinävaara skött i fråga om innehåll och kravnivå motsvarar en projektchefstjänst.

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format