Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 30.01.2020/Paragraf 8

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


602/2015

 

8 §

Kyrkostyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut, 12.9.2019 § 76, gällande överlåtelse av gatuområde i Malmgård till  Helsingfors stad

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige antecknar kyrkostyrelsens beslut för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 12.12.2019, 375 §

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige antecknar kyrkostyrelsens beslut för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt den 12.9.2019 § 76 överlåta ett gatuområde i Malmgård till Helsingfors stad.

Kyrkostyrelsen fastställde den 21.11.2019 med stöd av KL 14:4 mom. 1 och 24:2 mom.1 kyrkofullmäktiges beslut.

Bilaga

3

Kirkkohallituksen vahvistuspäätös 21.11.2019 § 537

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format