Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 30.01.2020/Paragraf 6

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


18/2019

 

 

 

 

6 §

Ändring av tjänstebeteckning från ungdomsarbetsledare till familjearbetare, Kallion seurakunta

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

1) ändrar tjänstebeteckningen för Kallion seurakuntas ungdomsarbetsledare, kravgrupp 502, till familjearbetare

2) ändrar behörighetskraven för tjänsten så att grundexamen för barn- och familjearbete, kyrkans examen för småbarnspedagogik, kyrklig examen som ger behörighet för ungdomsarbetsledare eller examen som motsvarar dessa.

Behandling

Under behanlingen gjordes 3 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 12.12.2019, 364 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att fullmäktige

a) ändrar tjänstebeteckningen för Kallion seurakuntas ungdomsarbetsledare, kravgrupp 502, till familjearbetare

b) ändrar behörighetskraven för tjänsten så att grundexamen för barn- och familjearbete, kyrkans examen för småbarnspedagogik, kyrklig examen som ger behörighet för ungdomsarbetsledare eller examen som motsvarar dessa.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Kallion seurakuntas församlingsråd beslöt den 6.11.2019 föreslå att ungdomsarbetsledarens tjänstebeteckning ändras till familjearbetare och att behörighetskraven för tjänsten ändras.

Församlingen har som sin strategi valt att arbeta medlemsorienterat på ett sätt som suddar ut de traditionella arbetsområdesgränserna. Detta innebär att arbetstagarnas arbetsbild blir mångsidigare och mer omfattande.

Församlingens barnarbete som utförs i familjerna har blivit mångsidigare och mer utmanande. Vid sidan av det traditionella dagklubbs- och söndagsskolearbetet erbjuds nu olika aktiviteter som riktar sig till familjer. Verksamheten sker kvällstid och under veckoslut. Också församlingens gudstjänstliv behöver familjecentrerad kompetens. I framtiden kommer allt mer resurser att reserveras för familjerna som helhet. Därmed kan gränsen mellan barnarbetet, familjearbetet samt minior- och juniorarbetet lättare och mer flexibelt överskridas.  

Kallion seurakunta har som en av centrumförsamlingarna behov av att ordna läger och utfärder för barn och familjer och eftersom församlingens välutvecklade gudstjänstliv kräver ett andligt grepp är det ändamålsenligt att omvandla ungdomsarbetsledartjänsten till en familjearbetartjänst.

Biskopsmötet har inte fastställt några behörighetskrav för innehavare av familjearbetartjänst.

 

Bilaga

2

Päätös Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto 6.11.2019 §159

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format