Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 30.01.2020/Paragraf 5

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

18/2019

 

 

 

 

5 §

Inrättande av en ledande diakonitjänst vid Johannes församling

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

1)    drar in den vakanta diakonitjänsten vid Johannes församling

2)    inrättar en ledande diakonitjänst vid Johannes församling per 1.2.2020. Tjänsten hör till kravgrupp 601.

 

Behandling

Ordförande meddelade, att gemensamma kyrkorådet den 30.1.2020, ändrade beslutsförslaget genom att stryka 1) punkten, då församlingsrådet inte ännu fattat beslut om att dra in tjänsten.

Beslut

Det ändrade beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkofullmäktige inrättar en ledande diakonitjänst vid Johannes församling per 1.2.2020. Tjänsten hör till kravgrupp 601.

 

Beslutshistoria

GKR 16.1.2020 12 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1)    drar in den vakanta diakonitjänsten vid Johannes församling

2)    inrättar en ledande diakonitjänst vid Johannes församling per 1.2.2020. Tjänsten hör till kravgrupp 601.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

 

Redogörelse

Johannes församling har tre diakonitjänster. Då en diakonitjänstinnehavare går i pension, anhåller församlingsrådet om att den ifrågavarande tjänsten dras in och att i dess ställe en ledande diakonitjänst inrättas.

Den ledande diakonitjänsten motiveras med att man på så sätt kan skapa en tydlig struktur i diakoniarbetet och att den nya tjänsten också ger möjlighet att avancera inom församlingen.

 

Bilaga

1

Beslut Församlingsrådet i Johannes församling 09.12.2019

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format