Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 24.08.2020 klo 17:00 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
73   Mötets öppnande
74   Närvarande och mötets behörighet
75   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
76   Fastställande av föredragningslistan
77   Protokollet från Ungdomens Kyrkodagar 2020
78   Begäran om utlåtande
79   Anställning av barnledare
80   Anmälningsärenden 8/2020
81   Kyrkoherdens beslutsförteckning
82   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
83   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Christian Kock
 
Linda Jordas
sekreterare