Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 11.02.2020 klo 18:10 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
11   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
12   Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
13   Anmälningsärenden
14   Kyrkoherdebeslut
15   Rapport från ungdomens kyrkodagar 2020
16   Verksamhetsberättelsen 2019
17   Gruppstorlek på skriftskolläger på Lekholmen 2020.
18   Ny lokalplan för skriftskolan
19   Reglemente för skriftskolan
20   Modigt tillsammans 2023 - begäran om respons
21   Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

Närvarande ledamöter
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström
Maria Westerling
Ulf Vikström

Övriga närvarande
Stefanie Lindroos
sekreterare