Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 13.01.2020 klo 17:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets öppnande
2   Närvarande och mötets behörighet
3   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
4   Fastställande av föredragningslistan
5   Rättelseyrkande: Dagklubbsverksamheten i S:t Jacob
6   Församlingens arkiv - projekt slutfört
7   Anhållan om tillstånd för bisyssla
8   Toa-pass i Johannes församling
9   Beredningsutskott för vårterminen 2020
10   Anmälningsärenden 1/2020
11   Kyrkoherdens beslutsförteckning
12   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
13   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff Leena Kainulainen
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén Nanny Nordström
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Christian Kock
 
Linda Jordas
sekreterare