Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 11.12.2019 klo 18:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  77 Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  78 Anmälningsärenden
  79 Kyrkoherdebeslut
  80 Gudstjänstkollekter 1.1.-31.8.2020
  81 Dagklubben i Nordsjö
  82 Ekonomiska processer i Matteus församling
  83 Ombud för ungdomens kyrkodagar
  84 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun Matias Gädda
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström