Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 23.04.2019 klo 18:30 / Inte justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  26 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  27 Val av protokolljusterare samt meddelanden om när protokollet finns till påseende
  28Anmälningsärenden
  29Kyrkoherdebeslut
  30 Anställning av vikarie för församlingssekreteraren på 80% för tiden 1.5.2019-28.2.2021
  31 Matteus församlings representation vid Finska Missionssäll-skapets årsmöte
  32 Gudstjänstkollekter 1.4-29.9.2019
  33 Lediganslående av diakontjänst i Matteus församling
  34 Anställning av övervaktmästare i Matteus församling
  35 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun Matias Gädda
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström
 
 Övriga närvarande
 
  
Inge-May Sevonius
sekreterare