Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 12.04.2021 klo 17:30 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
42   Mötets öppnande
43   Närvarande och mötets behörighet
44   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
45   Fastställande av föredragningslistan
46 Anmälningsärenden 4/2021
47 Kommunikationsplan för Johannes församling
48 Personalstrukturen i Johannes församling
49 Johanneskyrkans ljud- och strömningsteknik
50   Uppsägning, Jordas
51   Anställning av församlingssekreterare
52   Rapport över verksamheten 2020
53   Församlingens representanter till FMS årsmöte
54   Församlingens representant vid KRAN rf:s årsmöte
55   Församlingens representant vid Församlingsförbundet rf:s årsmöte
56   Kyrkoherdens beslutsförteckning 4/2021
57   Övriga ärenden 4/2021
58   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
59   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, kyrkoherde
Markus Andersén
Maria Björnberg
Justus Bergman
Solveig Gräsbeck Simon Bergman
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto, ordförande
Björn Holm
Lotta Keskinen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Pia Öhman

Övriga närvarande
Louise Häggström närvarande § 42- § 47
 
Christian Kock
 
Ingrid Björkskog borta § 51
sekreterare