Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 11.06.2020 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  
22   Mötets laglighet och beslutförhet
23   Val av protokolljusterare
24   Godkännande av föredragningslistan
25   Ordförandes meddelanden
26 Den första budgetändringen för 2020
27 Samfällighetens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
28 Samfällighetens personalberättelse för 2019
29   Ei julkisuuteen
30 Indragande av diakonitjänst i Johannes församling
31 Ändring av tjänstebeteckning från kyrkvaktmästare till husmor-vaktmästare vid Roihuvuoren seurakunta
32   Ei julkisuuteen
33   Ei julkisuuteen
34 Slutrapport för projekt 1/2020
35   Godkännande av det nya avtalet för Kirkko ja kaupunki

Närvarande ledamöter
Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi Borta: §22-27
Susse Huhta
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Marja Lindholm
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola Borta: §22-27
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen Marja Marchesani
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin
Otto Meri Emma-Stina Vehmanen
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Reetta Pauni Toomas Takala
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen Borta: §22-25
Tiina Rytky
Jaana Räntilä Saimi Kautonen
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama Sini Suomalainen
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen Borta: §22-25
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström