Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 12.03.2020 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
22   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
23   Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
24   Anmälningsärenden
25   Kyrkoherdebeslut
26   Begäran om respons kring Modigt tillsammans 2023 frågor i januari-februari
27   Begäran om respons kring Modigt tillsammans 2023 fråga i mars
28   Mötet mellan församlingsrådet och medarbetare 10.3.2020.
29   Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

Närvarande ledamöter
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström

Övriga närvarande
Inge-May Sevonius
sekreterare