Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 10.02.2020 klo 17:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
14   Mötets öppnande
15   Närvarande och mötets behörighet
16   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
17   Fastställande av föredragningslistan
18   Barnkonsekvensanalys i Johannes församling
19   Modigt tillsammans 2023 - begäran om respons
20   Verksamhetsberättelse 2019
21   Utlåtande om församlingens behov av utrymmen 2021-2023
22   Lediganslående av ledande diakonitjänst
23   Kyrkoherdens deltagande i GKR-resa till Thailand och Kambodja
24   Anmälningsärenden 2/2020
25   Kyrkoherdens beslutsförteckning 2/2020
26   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
27   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka Leena Kainulainen
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Monica Heikel-Nyberg, §14-18
 
Christian Kock
 
Linda Jordas
sekreterare