Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 13.06.2019 klo 18:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  48 Mötets laglighet och beslutförhet
  49 Val av protokolljusterare
  50 Godkännande av föredragningslistan
  51Ordförandes meddelanden
  52Svar på Sonja Alankos motion av den 13.12.2018 om uppgörande av anvisningar för besättande av tjänster och befattningar
  53Svar på Pirjo Pekkolas fullmäktigemotion i vilken hon uppmanar samfälligheten att utreda möjligheterna att sluta använda Nordea för samfällighetens betalningar
  54Samfällighetens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
  55Samfällighetens personalberättelse för 2018
  56Inrättande av ungdomsarbetsledartjänst vid Haagan seurakunta
  57Inrättande av familjearbetartjänst vid Pakilan seurakunta
  58Indragande av kaplanstjänst vid Haagan seurakunta
  59Rapport om de riktade anslagen för mission och Kyrkans utlandshjälp 2018
  60Godkännande av projektplan, L2-ritningar samt maximikostnadskalkyl för grundrenoveringen av Drumsö kyrka samt beslut om projektet
  61 Renovering av Mikaelskyrkans tak och fasader
  62 Reparation av Botby kyrkas tak
  63Helsingfors domkapitel har fastställt kyrkofullmäktiges beslut av den 14.4.2019, § 32 (tillstånd att förlägga parkstråk i Räckhalsskogen, Asola, Vanda)
  64 Sekretessbelagt ärende
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Hanna Mithiku, ordförande § 48-53, § 55-64
Christoffer Perret, vice ordförande
Esa Ahonen, ordförande § 54
Kai Ahola
Susanna Airola
Vilja Alanko, borta: § 64
Mervi Ala-Prinkkilä, borta: § 60-64
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal Mio Kivelä
Risto Harju, borta: § 60-64
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi Lari Ahokas
Susse Huhta
Sirkku Ingervo
Ville Jalovaara Marja Lindholm
Timo Junkkaala
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Pauli Löija
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Leena Kontula Ilkka Malka
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen Hanna Hokka
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna-Riitta Kässi Meri Mononen-Matias
Anna Laine
Ami Lainela, borta: § 60-64
Antti Lanamäki, borta: § 60-64
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin Petri Seppä
Olav Melin, borta: § 61-64
Otto Meri
Anna Munsterhjelm, borta: § 60-64
Seija Muurinen
Björn Månsson, borta: § 60-64
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula, borta: § 60-§64
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Reetta Pauni Toomas Takala
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin Tarja Kantola
Eveliina Pikkarainen, borta: § 48-50
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Sonja Raitamäki
Timo Raittinen Anja Hinkkanen
Salla Ranta
Laura Rissanen, borta: § 60-§64
Jaana Räntilä
Timo Sahi Mikko Myllys
Pekka Salomaa
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen, borta: § 61-64
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson, borta: § 60-64
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen Tuija Karhula
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Seppo Hölttä
Anders Wikström
Tuulikki Vuorinen
Tiina Rytky Esko-Jaakko Lehti, borta: § 60-64
 
Närvarande var 65 medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige och 16 ersättare.
 
 Övriga närvarande
 
  
 
 
Juha Rintamäki
samfällighetens direktör
Juha Tuohimäki
förvaltningsdirektör
Kai Heinonen
fastighetsdirektör
Stefan Forsén
direktör för gemensamma församlingsarbete
Kimmo Holappa
kommunikationschef
Jukka Pakarinen
gemensamma kyrkorådets ordförande
Riitta Asikanius
gemensamma kyrkorådets vice ordförande
Mirjami Toivakka
sekreterare, förvaltningsjurist