Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 08.10.2019 klo 19:15 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  55 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  56 Val av protokolljusterare och sekreterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  57 Anmälningsärenden
  58 Kyrkoherdebeslut
  59 Kyrkvaktmästare till Matteuskyrkan
  60 Fastställande av personalens utvecklingsplan 2020
  61 Anhållan om understöd från Gertrud Alfthans fond för pensionärsutfärd till Tavastehus 13.6.2019
  62 Anhållan om förhöjt bidrag för skötsel av Matteuskyrkan
  63 Missionsavtal med Finska Missionssällskapet
  64 Ekonomiska processer i församlingen
  65 Diskussionsärenden
  66 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström