Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 12.12.2019 klo 15:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  356 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  357 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  358 Ilmoitusasioita
  359 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hiippakuntavaltuuston kokouksesta 27.2.2020
  360 Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiä
  361 Hallintojohtajan päätöksiä
  362 Kiinteistöjohtajan päätöksiä
  363 Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiä
  364 Kallion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkanimikkeen muuttaminen perhetyöntekijän virkanimikkeeksi
  365 Hankekehitysinsinöörin virkanimikkeen muuttaminen hankepäällikön virkanimikkeeksi Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöosastolle
  366 Helsingin seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022
  367 Kertapalkkion maksamisen periaatteet
  368 Yhteisen seurakuntatyön vuosien 2020 - 2022 henkilöstön koulutussuunnitelma ja siihen liittyvien ulkomaille suuntautuvien virkamatkojen hyväksyminen
  369 Yhteisen seurakuntatyön uusi organisaatiomalli
  370 Sovinnon kansanliikkeen perustamispäätös Helsingin seurakuntayhtymän osalta
  371 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2020 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa, uusien projektien käsittely
  372 Asia poistettiin esityslistalta
  373 Avustuksen myöntäminen Suomen Lähetysseura ry:n Hope Fund -ilmastorahaston kehittämiseen vuodelle 2019
  374 Kiinteistösijoitustoiminnan tuotot
  375 Kirkkohallituksen vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.9.2019 § 76 päätökseen, Malminkartanon katualueen luovutus Helsingin kaupungille
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Poissa: §373
Riitta Asikanius, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 373
Esa Ahonen
Risto Harju
Rakel Hiltunen
Anni Järvilehto Kaarina Osmoviita
Kristiina Kartano Poissa: §356-§360
Lotta Keskinen Martina Harms-Aalto
Ami Lainela
Otto Lehtipuu Poissa: §356
Tuula Pontela
Salla Ranta Poissa: §356-§365
Rolf Steffansson Poissa: §356-§373
Pertti Sundberg
Wiking Vuori
 
 Övriga närvarande
 
  
Hanna Mithiku
yhteisen kirkkovaltuuston pj
Christoffer Perret
yhteisen kirkkovaltuuston vpj
Juha Rintamäki
seurakuntayhtymän johtaja
Juha Tuohimäki
hallintojohtaja
Kai Heinonen
kiinteistöjohtaja
Stefan Forsén
yhteisen seurakuntatyön johtaja
Kimmo Holappa
viestintäpäällikkö
Juha-Pekka Ollila
sisäisen tarkastuksen päällikkö
Mirjami Toivakka
hallintolakimies, sihteeri
Katriina Salo
asianhallintasihteeri
 
 
Johan Westerlund
kirkkoherra, Johannes församling
Markku Rautiainen
kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta