Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 24.01.2019 klo 18:30 / Inte justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2 Val av protokolljusterare samt meddelanden om när protokollet finns till påseende
  3 Anmälningsärenden
  4 Kyrkoherdebeslut
  5 Val av viceordförande för åren 2019-2020
  6 Val av sekreterare för församlingsrådet
  7 Verksamhetsberättelsen för år 2018
  8 Mötesarvoden för församlingsrådet
  9 Ekonomiutskott 2019
  10 Kyrkoherdens utbildningsplan
  11 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström
Maria Westerling
Ulf Vikström
 
 Övriga närvarande
 
  
Inge-May Sevonius
sekreterare