DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesYhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-1Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-2Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Ilmoitusasioita Ilmoitusasioita https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-3Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Yhteisen kirkkovaltuuston 11.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanoYhteisen kirkkovaltuuston 11.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanohttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-4Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 2/2020Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 2/2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-5Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-6Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Kiinteistöjohtajan päätöksiäKiinteistöjohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-7Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiäYhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-8Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Ratkaisuvallan siirto: yhteisen seurakuntatyönjohtajan viranhaltijapäätösRatkaisuvallan siirto: yhteisen seurakuntatyönjohtajan viranhaltijapäätöshttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-9Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Vastaus Matleena Järviön ja 10 muun kirkkovaltuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämistäVastaus Matleena Järviön ja 10 muun kirkkovaltuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen koskien esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämistähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-10Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Vastaus kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran tekemään valtuustoaloitteeseen aurinkovoiman käytön lisäämisestä Helsingin seurakuntayhtymässä. Vastaus kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran tekemään valtuustoaloitteeseen aurinkovoiman käytön lisäämisestä Helsingin seurakuntayhtymässä. https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-11Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Helsingin seurakuntayhtymän kauppakeskusselvitysHelsingin seurakuntayhtymän kauppakeskusselvityshttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-12Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Suostumus kirjaamisjärjestyksen muutokseen, Lipstikkakuja 5, 01400 Vantaa, kiinteistötunnus 92-72-216-2Suostumus kirjaamisjärjestyksen muutokseen, Lipstikkakuja 5, 01400 Vantaa, kiinteistötunnus 92-72-216-2https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-13Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Ilmajohtojen muuttaminen maakaapeleiksi Elmon alueen ulkoilureiteilläIlmajohtojen muuttaminen maakaapeleiksi Elmon alueen ulkoilureiteillähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-14Yhteinen kirkkoneuvosto 13.08.2020 / Hulevesien käsittelyaltaan rakentaminen Vantaalla Elmon alueen ulkoilureiteilläHulevesien käsittelyaltaan rakentaminen Vantaalla Elmon alueen ulkoilureiteillähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020287882-15Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Slutrapport för projekt 1/2020Slutrapport för projekt 1/2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-10Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Ändring av tjänstebeteckning från kyrkvaktmästare till husmor-vaktmästare vid Roihuvuoren seurakuntaÄndring av tjänstebeteckning från kyrkvaktmästare till husmor-vaktmästare vid Roihuvuoren seurakuntahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-9Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Indragande av diakonitjänst i Johannes församlingIndragande av diakonitjänst i Johannes församlinghttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-8Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Samfällighetens personalberättelse för 2019Samfällighetens personalberättelse för 2019https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-7Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Samfällighetens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet Samfällighetens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-6Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Den första budgetändringen för 2020 Den första budgetändringen för 2020 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-5Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Mötets laglighet och beslutförhet Mötets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-1Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-2Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-4Yhteinen kirkkoneuvosto 11.06.2020 / Rahoituksen myöntäminen Oulunkylän seurakunnan diakoniapainotteiselle kehittämisprojektiprojektille ja erityisnuorisotyön diakoniapinotteiselle kehittämisprojektilleRahoituksen myöntäminen Oulunkylän seurakunnan diakoniapainotteiselle kehittämisprojektiprojektille ja erityisnuorisotyön diakoniapinotteiselle kehittämisprojektillehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292162-13Yhteinen kirkkoneuvosto 11.06.2020 / Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuonna 2020 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuonna 2020 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292162-14Yhteinen kirkkoneuvosto 11.06.2020 / Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2020 § 19 tekemään päätökseen (Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevan tontin 91-30-206-5 vuokraaminen)Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2020 § 19 tekemään päätökseen (Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevan tontin 91-30-206-5 vuokraaminen)https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292162-15Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.06.2020 / Godkännande av det nya avtalet för Kirkko ja kaupunkiGodkännande av det nya avtalet för Kirkko ja kaupunkihttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292039-11Yhteinen kirkkoneuvosto 11.06.2020 / Rahankeräysluvan hakeminen Helsingin seurakuntayhtymälleRahankeräysluvan hakeminen Helsingin seurakuntayhtymällehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292162-12