DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesYhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Mötets laglighet och beslutförhet Mötets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-1Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-2Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-4Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Val av samfällighetens direktör för 2021-2022Val av samfällighetens direktör för 2021-2022https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-5Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Val av HR-direktör Val av HR-direktör https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-6Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Ändring av budgeten för 2020 Ändring av budgeten för 2020 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-7Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Godkännande av samfällighetens budgetförslag för 2021 och förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-23 Godkännande av samfällighetens budgetförslag för 2021 och förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-23 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-8Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Godkännande av projektplanen, den byggnadshistoriska utredningen, renoveringsprinciperna och maximikostnadskalkylen för renoveringen av Johanneskyrkans fasad samt beslut om genomförande av projektet Godkännande av projektplanen, den byggnadshistoriska utredningen, renoveringsprinciperna och maximikostnadskalkylen för renoveringen av Johanneskyrkans fasad samt beslut om genomförande av projektet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-9Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.12.2020 / Val av direktionsmedlemmar till huvudstadsregionens församlingars gemensamma mediaredaktion för åren 2021-2022Val av direktionsmedlemmar till huvudstadsregionens församlingars gemensamma mediaredaktion för åren 2021-2022https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292045-10Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Vuoden 2020 talousarvion muutosVuoden 2020 talousarvion muutoshttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-13Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminenHelsingin seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-14Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Rohkeasti yhdessä talousvalmistelut yhteisten palveluiden osaltaRohkeasti yhdessä talousvalmistelut yhteisten palveluiden osaltahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-15Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Vastaus Jukka Tuomisen tekemään valtuustoaloitteeseen keskustelun käymiseksi seurakuntayhtymän budjetista vuonna 2021 myönnettävistä avustuksistaVastaus Jukka Tuomisen tekemään valtuustoaloitteeseen keskustelun käymiseksi seurakuntayhtymän budjetista vuonna 2021 myönnettävistä avustuksistahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-16Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Hankintapäätös työterveyshuollon palveluita koskevassa tarjouskilpailussaHankintapäätös työterveyshuollon palveluita koskevassa tarjouskilpailussahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-17Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiäYhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-9Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Kiinteistöjohtajan päätöksiäKiinteistöjohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-8Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-7Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiäSeurakuntayhtymän johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-6Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanoYhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanohttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-5Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Ilmoitusasioita Ilmoitusasioita https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-3Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hippakuntavaltuuston kokouksesta 18.2.2021Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hippakuntavaltuuston kokouksesta 18.2.2021https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-4Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-1Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-2Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2021-2022 Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2021-2022 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-12Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Henkilöstöjohtajan viran täyttäminenHenkilöstöjohtajan viran täyttäminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-11Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020 / Seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2021-2022Seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2021-2022https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020298836-10Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.11.2020 / Kyrkostyrelsens fastställande av kyrkofullmäktiges beslut 21§/12.3.2020 om rivning av församlingscentret vid Södra Kårböle kyrka samt byggande av ett nytt församlingscenter Kyrkostyrelsens fastställande av kyrkofullmäktiges beslut 21§/12.3.2020 om rivning av församlingscentret vid Södra Kårböle kyrka samt byggande av ett nytt församlingscenter https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292043-11Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.11.2020 / Kyrkostyrelsens bekräftelse av kyrkofullmäktiges beslut 33§/2020 gällande försäljnigen av den f d klubbhusfastigheten vid Löpgravsvägen 37 i Magnuskärr Kyrkostyrelsens bekräftelse av kyrkofullmäktiges beslut 33§/2020 gällande försäljnigen av den f d klubbhusfastigheten vid Löpgravsvägen 37 i Magnuskärr https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292043-10Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.11.2020 / Förnyande av orgeln i Sveaborgs kyrka Förnyande av orgeln i Sveaborgs kyrka https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292043-9