DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesYhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-11Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-12Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019 ja vuoden 2020 suunnitelmaSisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019 ja vuoden 2020 suunnitelmahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-13Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Kiinteistö- ja hautaustoimen investointien suurimmat poikkeamat vuonna 2019Kiinteistö- ja hautaustoimen investointien suurimmat poikkeamat vuonna 2019https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-14Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Kriisiavun myöntäminen Helsinki-apuun koronavirustilanteen vuoksi ruoka-apua tarvitseville henkilöilleKriisiavun myöntäminen Helsinki-apuun koronavirustilanteen vuoksi ruoka-apua tarvitseville henkilöillehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-15Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Fyysisen tilannehuoneen hankinnatFyysisen tilannehuoneen hankinnathttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-16Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiäYhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-9Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Kiinteistöjohtajan päätöksiäKiinteistöjohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-8Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-7Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiäSeurakuntayhtymän johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-6Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hiippakuntavaltuuston kokouksesta 8.6.2020Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ilmoitus Helsingin hiippakuntavaltuuston kokouksesta 8.6.2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-5Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Ilmoitusasioita Ilmoitusasioita https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-3Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Yhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanoYhteisen kirkkovaltuuston 12.3.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanohttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-4Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-1Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-2Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2020 / Kirkko ja kaupunki -median uuden sopimuksen hyväksyminenKirkko ja kaupunki -median uuden sopimuksen hyväksyminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292158-10Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Svar på Timo Junkkaalas motion om ett gemenskapsförsamlingsexperiment Svar på Timo Junkkaalas motion om ett gemenskapsförsamlingsexperiment https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-8Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Svar på Matleena Järviös motion om uppvaktande av helsingforsare som fyller 18 år Svar på Matleena Järviös motion om uppvaktande av helsingforsare som fyller 18 år https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-7Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Svar på Minna Havunens fullmäktigemotion Svar på Minna Havunens fullmäktigemotion https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-6Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-4Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2019Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2019https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-5Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Mötets laglighet och beslutförhet Mötets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-1Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.03.2020 / Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292036-2Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 / Asia poistettiin esityslistaltaAsia poistettiin esityslistaltahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292157-10Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 / Roihuvuoren seurakunnan suntion virkanimikkeen muuttaminen emäntä-vahtimestarin virkanimikkeeksiRoihuvuoren seurakunnan suntion virkanimikkeen muuttaminen emäntä-vahtimestarin virkanimikkeeksihttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292157-9Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 / Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 1/2020Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 1/2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292157-8Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 / Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiäYhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292157-7Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 / Kiinteistöjohtajan päätöksiäKiinteistöjohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292157-6Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292157-5