DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesYhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-1Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-2Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / IlmoitusasiatIlmoitusasiathttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-3Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Yhteisen kirkkovaltuuston 10.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanoYhteisen kirkkovaltuuston 10.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpanohttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-4Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 3/2020Kirkko ja kaupungin johtokunnan pöytäkirja 3/2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-5Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiäSeurakuntayhtymän johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-6Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-7Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Kiinteistöjohtajan päätöksiäKiinteistöjohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-8Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiäYhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-9Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Helsingin seurakuntayhtymän strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2021Helsingin seurakuntayhtymän strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2021https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-10Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Vuoden 2020 talousarvion muutosVuoden 2020 talousarvion muutoshttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-11Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Talousarvioon liitetyt yleisavustuksetTalousarvioon liitetyt yleisavustuksethttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-12Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Gaius-säätiön korkotuen lopettaminenGaius-säätiön korkotuen lopettaminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-13Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Kiinteistöosaston johtosäännön päivittäminenKiinteistöosaston johtosäännön päivittäminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-14Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Viestinnän johtosäännön hyväksyminenViestinnän johtosäännön hyväksyminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-15Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Taloussäännön hyväksyminenTaloussäännön hyväksyminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-16Yhteinen kirkkoneuvosto 24.09.2020 / Tietosuojakäytäntöjen arviointiTietosuojakäytäntöjen arviointihttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020297491-17Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieredaktion - val av ersättare till direktionen för återstoden av 2020 Huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieredaktion - val av ersättare till direktionen för återstoden av 2020 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-15Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Helsingfors domkapitels fastställande av kyrkofullmäktiges beslut av den 12.3.2020 § 19 (arrendering av tomten 91-30-206-5 på Lövö i Helsingfors)Helsingfors domkapitels fastställande av kyrkofullmäktiges beslut av den 12.3.2020 § 19 (arrendering av tomten 91-30-206-5 på Lövö i Helsingfors)https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-14Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Byggande av bassäng för behandling av dagvatten på Elmo friluftsområde i Vanda Byggande av bassäng för behandling av dagvatten på Elmo friluftsområde i Vanda https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-13Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Ersättande av luftledningar med jordkabel på Elmo-området i Vanda Ersättande av luftledningar med jordkabel på Elmo-området i Vanda https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-12Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Beviljande av anslag för mission och internationell diakoni för år 2020 Beviljande av anslag för mission och internationell diakoni för år 2020 https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-11Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Mötets laglighet och beslutförhet Mötets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-1Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-2Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-4Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Val av ersättare till gemensamma kyrkorådet Val av ersättare till gemensamma kyrkorådet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-5Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Inrättande av en HR-avdelning Inrättande av en HR-avdelning https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-6Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Inrättande av en HR-direktörstjänst och indragande av samfällighetens HR-chefstjänsten Inrättande av en HR-direktörstjänst och indragande av samfällighetens HR-chefstjänsten https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-7Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 10.09.2020 / Svar på Minna Havunens motion gällande en ökad andel vegetariska rätter inom samfälligheten Svar på Minna Havunens motion gällande en ökad andel vegetariska rätter inom samfälligheten https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE292040-8