DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesYhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-1Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-2Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Ilmoitusasioita Ilmoitusasioita https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-3Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-4Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Sääntötyöryhmän raporttiSääntötyöryhmän raporttihttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-5Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Kiinteistösijoitustoiminnan tuototKiinteistösijoitustoiminnan tuotothttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-6Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Sitoumus Hansel Oy:lle liittymisestä jätehuollon palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmäänSitoumus Hansel Oy:lle liittymisestä jätehuollon palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmäänhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-7Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Kulleropuiston tonttien vuokrausperiaatteiden hyväksyminenKulleropuiston tonttien vuokrausperiaatteiden hyväksyminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-8Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Helsingin Vanhan kirkon julkisivujen ja kattojen kunnostus- ja maalaustyön hankintaHelsingin Vanhan kirkon julkisivujen ja kattojen kunnostus- ja maalaustyön hankintahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-9Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Kampin kappelin toimintamallin hyväksyminen, Kampin kappelin laajennuksen enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenKampin kappelin toimintamallin hyväksyminen, Kampin kappelin laajennuksen enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-10Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Oulunkylän asuinrakennuksen hankesuunnitelman ja enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenOulunkylän asuinrakennuksen hankesuunnitelman ja enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-11Yhteinen kirkkoneuvosto 06.05.2021 / Oulunkylän kirkon vuokrasopimuksen muuttaminenOulunkylän kirkon vuokrasopimuksen muuttaminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021305200-12Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Beviljande av riktade anslag för mission och internationell diakoni för år 2021Beviljande av riktade anslag för mission och internationell diakoni för år 2021https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-11Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Kyrkostyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut av den 28.1.2021 14 § försäljning av tomt i MaruddKyrkostyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut av den 28.1.2021 14 § försäljning av tomt i Maruddhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-10Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Inlösen av den första optionsperioden, 1.11.2021-31.10.2022, i ramavtalet som gäller fastighetstjänster Inlösen av den första optionsperioden, 1.11.2021-31.10.2022, i ramavtalet som gäller fastighetstjänster https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-9Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Godkännande av arrendeanbudet för den sista Ak-tomten (1, 92-72-216-1) på detaljplaneområdet Libbstickan i Vanda Godkännande av arrendeanbudet för den sista Ak-tomten (1, 92-72-216-1) på detaljplaneområdet Libbstickan i Vanda https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-8Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Svar på Sari Mäkimattilas motion om införande av en diskussionsgrupp inom ramen för samfällighetens elektroniska mötestjänstSvar på Sari Mäkimattilas motion om införande av en diskussionsgrupp inom ramen för samfällighetens elektroniska mötestjänsthttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-7Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Mötets laglighet och beslutförhet Mötets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-1Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-2Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-4Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2020Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-5Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 29.04.2021 / Svar på Anna Karhumaas motion om detaljplaneändringen för Jakobacka kyrkas tomt Svar på Anna Karhumaas motion om detaljplaneändringen för Jakobacka kyrkas tomt https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021SE299381-6Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Oulunkylän asuinrakennuksen hankesuunnitelman ja enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenOulunkylän asuinrakennuksen hankesuunnitelman ja enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-21Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Kampin kappelin toimintamallin hyväksyminen, Kampin kappelin laajennuksen enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenKampin kappelin toimintamallin hyväksyminen, Kampin kappelin laajennuksen enimmäiskustannusarvion hyväksyminen sekä hankkeesta päättäminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-20Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Helsingin Vanhan kirkon julkisivujen ja kattojen kunnostus- ja maalaustyön hankintaHelsingin Vanhan kirkon julkisivujen ja kattojen kunnostus- ja maalaustyön hankintahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-19Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Kulleropuiston tonttien vuokrausperiaatteiden hyväksyminenKulleropuiston tonttien vuokrausperiaatteiden hyväksyminenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-18Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-1Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-2Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.2021 / Ilmoitusasioita Ilmoitusasioita https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021303820-3