DynastyDynasty - Mötesärendehttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesYhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-1Yhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajien valinta https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-2Yhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Ilmoitusasioita Ilmoitusasioita https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-3Yhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiäSeurakuntayhtymän johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-4Yhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Hallintojohtajan päätöksiäHallintojohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-5Yhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Kiinteistöjohtajan päätöksiäKiinteistöjohtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-6Yhteinen kirkkoneuvosto 13.02.2020 / Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiäYhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiähttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291160-7Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Ny lokalplan för skriftskolanNy lokalplan för skriftskolanhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-8Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Reglemente för skriftskolanReglemente för skriftskolanhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-9Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Modigt tillsammans 2023 - begäran om responsModigt tillsammans 2023 - begäran om responshttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-10Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-11Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Gruppstorlek på skriftskolläger på Lekholmen 2020.Gruppstorlek på skriftskolläger på Lekholmen 2020.https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-7Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Verksamhetsberättelsen 2019Verksamhetsberättelsen 2019https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-6Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Rapport från ungdomens kyrkodagar 2020Rapport från ungdomens kyrkodagar 2020https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-5Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / KyrkoherdebeslutKyrkoherdebesluthttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-4Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-1Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-2Församlingsrådet i Matteus församling 11.02.2020 / AnmälningsärendenAnmälningsärendenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020292687-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Godkännande av föredragningslistan Godkännande av föredragningslistan https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-3Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Ordförandes meddelanden Ordförandes meddelanden https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-4Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Inrättande av en ledande diakonitjänst vid Johannes församlingInrättande av en ledande diakonitjänst vid Johannes församlinghttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-5Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Ändring av tjänstebeteckning från ungdomsarbetsledare till familjearbetare, Kallion seurakuntaÄndring av tjänstebeteckning från ungdomsarbetsledare till familjearbetare, Kallion seurakuntahttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-6Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Ändring av tjänstebeteckning från projektingenjör till projektchef vid fastighetsavdelningenÄndring av tjänstebeteckning från projektingenjör till projektchef vid fastighetsavdelningenhttps://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-7Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Kyrkostyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut, 12.9.2019 § 76, gällande överlåtelse av gatuområde i Malmgård till Helsingfors stad Kyrkostyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut, 12.9.2019 § 76, gällande överlåtelse av gatuområde i Malmgård till Helsingfors stad https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-8Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Val av protokolljusterare Val av protokolljusterare https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-2Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.01.2020 / Mötets laglighet och beslutförhet Mötets laglighet och beslutförhet https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020SE291341-1Yhteinen kirkkoneuvosto 30.01.2020 / Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 10.10.2019 § 85 tekemään päätökseen (Lehtisaaren maanvuokrasopimusten hyväksyminen)Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 10.10.2019 § 85 tekemään päätökseen (Lehtisaaren maanvuokrasopimusten hyväksyminen)https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291159-12Yhteinen kirkkoneuvosto 30.01.2020 / Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.9.2019 § 72 tekemään päätökseen (Lehtisaaren maanvuokrasopimusten hyväksyminen)Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.9.2019 § 72 tekemään päätökseen (Lehtisaaren maanvuokrasopimusten hyväksyminen)https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291159-11Yhteinen kirkkoneuvosto 30.01.2020 / Anhållan om ersättning för skriftskolkostnader, Matteus församling Matteus församlingenin anomus rippikoulukustannusten kattamiseksi Anhållan om ersättning för skriftskolkostnader, Matteus församling Matteus församlingenin anomus rippikoulukustannusten kattamiseksi https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291159-10Yhteinen kirkkoneuvosto 30.01.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020291159-1