Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kirkko ja kaupungin johtokunta
Protokoll 26.02.2020/Paragraf 8

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

 

506/2020

 

8 §

Sopimuksen mukainen suunnitelma julkaisun laajuudesta ja kustannusten jaosta vuosiksi 2021–22

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Kirkko ja kaupungin johtokunta hyväksyy suunnitelman julkaisun laajuudesta ja kustannusten jaosta vuosiksi 2021–22 ja lähettää sen sopijaosapuolien kirkkoneuvostoille

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin seitsemän puheenvuoroa.

Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

Asiaan palataan seuraavassa Kirkko ja kaupungin johtokunnan kokouksessa 17.3.2020.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

 

Selostus

Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä Kauniaisten suomalainen seurakunta ovat sopimuksessaan pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisestä mediasta sopineet, että yhteisen median johtokunta laatii kahden vuoden välein maaliskuun loppuun mennessä sopijapuolten yhteisille kirkkoneuvostoille suunnitelman, jossa päätetään julkaisujen laajuudesta sekä kustannusten jaosta. Tällöin otetaan huomioon tutkimukset yhteisen median käytöstä sekä sen tuottojen kehityksestä, kustannustaso, pääkaupunkiseudun väestökehitys ja seurakuntayhtymien jäsen- ja talouskehitys.

Nykyinen malli kustannusten jaosta (Helsinki 59,9 %, Espoo 21,7 %, Vantaa 17,9 %, Kauniainen 0,5 %) perustuu yhteisen median alkutilanteeseen, jolloin painetun lehden eri kaupunkiversiot olivat sivumääriltään erikokoiset. Nykyisellään kaikkien kaupunkien versiot ovat sivumäärältään samankokoiset, sillä se on kaikkein kustannustehokkain tapa painaa lehteä. Sivumäärä on nyt suunniteltu suurimman seurakuntayhtymän eli Helsingin rivi-ilmoitustarpeen mukaan, joskin suurten kirkkopyhien alla (pääsiäinen, joulu) Helsingin painoksessa tulee olla enemmän sivuja kuin Espoo/Kauniaisten ja Vantaan painoksissa.

Johtokunta valmisteli seuraavaa suunnitelmaa seminaarissaan Hvittorpissa 1.2.2020. Päätoimittajan valmistelema alustus ja muistio seminaarista ovat tämän esityslistan liitteinä.

Seminaarissa käytyjen keskustelujen pohjalta päätoimittaja on muotoillut seuraavan suunnitelman:

Vuonna 2017 toimintansa aloittanut pääkaupunkiseudun seurakuntien yhdessä julkaisema Kirkko ja kaupunki on toteuttanut sille asetetut tavoitteet kiinnostavana ja korkealaatuisena monikanavaisena journa-listisesti toimitettuna seurakuntamediana. Kirkko ja kaupungin vaikuttavuus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti.

Kirkko ja kaupunki ilmestyy sekä koteihin jaettavana painettuna lehtenä että laadukkaana verkkomediana. Verkossa on luettavissa myös pape-rilehden näköisversio.

Seuraavalla kaksivuotiskaudella 2021–22 Kirkko ja kaupunkia kehitetään edelleen monikanavaisena mediana, johon kuuluu erilaisia media-tuotteita, kuten painettu lehti, verkkomedia, digitaaliset näköislehdet, uutiskirje sekä Jouluradio. Vuosina 2021–22 painettu Kirkko ja kaupunki ilmestyy 19–22 numerona vuodessa. Seurakuntayhtymät voivat halu-tessaan tehdä omia ratkaisujaan paperilehden jakelun suhteen, jolloin omien ratkaisujen hintavaikutus kohdistuu suoraan kyseiselle seurakuntayhtymälle. Digitaalista media kehittämällä Kirkko ja kaupunki pyrkii entistä paremmin tavoittamaan myös heidät, jotka ovat painetun lehden ulottumattomissa.

Nykyinen painettu lehti on sivumäärältään samankokoinen kaikissa kaupungeissa, sillä se on kustannustehokkain tapa painaa Kirkko ja kaupungin kaltaista lehteä. Sivumäärä on laskettu Helsingin seurakuntayhtymän rivi-ilmoitustarpeiden mukaan, mutta pääsiäisen ja joulun alla tämä sivumäärä ei riitä Helsingin seurakuntien ilmoituksiin. Koska Espoo/Kauniainen ja Vantaa saavat suhteessa Helsinkiä laajemman kaupunkiosan, maksetaan Helsingille kaksi kertaa vuodessa neljä lisäsivua toimituksen budjetista.

Jouluradio jatkaa entiseen tapaan valtakunnallisena musiikkimediana, joka lähettää joulumusiikkia sekä FM-verkossa marraskuulta loppiaiseen että nettiradiona. Noin neljäsosa Jouluradion kustannuksista laskutetaan seurakunnilta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisen median kiinteät kustannuk-set sekä paperilehden paino- ja jakelukulut 20 vuosittaiseen numeroon asti jaetaan jäsenmäärien mukaisissa suhteissa, muut kustannukset veloitetaan sopijaosapuolilta todellisten kustannusten mukaisesti.

Liitteet

17

Esitys johtokunnan seminaarissa 1.2.2020

18

Muistio Kirkko ja kaupungin johtokunnan seminaarista la 1.2.2020

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format