Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kirkko ja kaupungin johtokunta
Protokoll 26.02.2020/Paragraf 4

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

 

100/2020

 

4 §

Palaute- ja ideointikeskustelu

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Kirkko ja kaupungin johtokunta päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin 12 puheenvuoroa.

Jaakko Heinimäki kävi läpi uudistuneen printtilehden rakennetta. Korkeudesta on leikattu vähän pois. Uusi koko auttaa selailtavuutta. Lehti on enemmän aikakauslehtimäinen.

Eija-Riitta Korhola kehui lehteä. Siinä on hänen mielestään paljon valtavan hyvää ja raikkautta. Jutut palvelevat aitoa, hyvää keskustelua.  Lehti tuo kauniisti esille eri näkökulmia.

Olav S. Melin oli myös sitä mieltä, että uudistus on onnistunut.

Kirsi Rostamo mainitsi, että lehti on nyt niin hyvä, ettei sitä enää erota seurakuntalehdeksi. Myös kuvat ovat hyviä. Parannettavaksi hän ehdotti, olisiko mahdollista saada Onko näin -palstalle aina yksi sellainen vastaaja, jolla on eri näkökulma kuin kahdella muulla.

Edelliseen ehdotukseen Heinimäki vastasi, ettei voida etukäteen tietää, mitä mieltä vastaajiksi pyydetyt ihmiset asioista ovat.

Jukka Parvinen kertoi, että hän oli saanut muutaman puhelun liittyen Onko näin -palstalla olleisiin uskonnon opetukseen liittyviin näkökantoihin. Ihmiset olivat pohtineet, olivatko kyseiset mielipiteet kirkon virallinen kanta. Olisi hyvä tuoda esille seurakuntien näkemys asiaan.

Kimmo Malin kiinnitti huomiota lehden kanteen. Hyvä, että kansi on erityisen kiinnostava ja hyvän näköinen. Sekin auttaa ihmisiä avaamaan lehden ja syventymään siihen.

Heikki Saraste kommentoi myös, että kannella on todella merkitystä.

Olav S. Melin pohti, että lehden tehtävä on herättää keskustelua, ja niin se on tehnytkin. Lukija saa muodostaa oman näkemyksensä.

Heikki Sarasteen mielestä muutos on ollut positiivinen. Journalistisesti hyvin tehty lehti toimii yhdyssiteenä myös passiivisiin seurakuntalaisiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Painetun Kirkko ja kaupungin kokoa muutettiin vuoden 2020 alusta matalaleikatuksi tabloidiksi ja samalla lehden rakennetta kehitettiin lukemistutkimusten ja muun palautteen perusteella astetta aikakauslehtimäisemmäksi ja selailtavammaksi. Palautekeskustelun alustukseksi päätoimittaja esittelee printtilehden uusitun rakenteen. Keskeisimmät muutokset ovat 1) kaupunkikohtaisten osien siirtyminen lehden keskelle omaksi niskakseen, 2) lehden alkuun tehty lyhyempien juttujen makasiini ja 3) lehden loppuosaan tehty kirkkovuoden pyhäpäivään kiinnittyvä hengellinen aukeama.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format