Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 28.05.2020/Saknr. 8

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

96/2020

 

8

Henkilöstöhallinnon tarkastus

 

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Juha-Pekka Ollila

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnosta laaditun tarkastusraportin tiedoksi

 

Selostus

Tarkastuksen kohteena oli Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöhallinto. Toimeksiannon tavoitteena oli arvioida ja selvittää Helsingin henkilöstöhallinnon nykytilaa sekä kehittämismahdollisuuksia. Tarkastus toteutettiin ulkopuolisen palvelutoimittajan Deloitte Oy:n toimesta, joka toimi seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen päällikön ohjauksessa. Tarkastus kuului vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan.

Toimeksiannossa arvioitiin henkilöstöpalveluiden strategiaa ja hallintomallia, tietojärjestelmiä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja palveluprosesseja. Tarkastuksessa Deloitte Oy:n konsultit haastattelivat yhtymän henkilöstöä ja perehtyivät henkilöstöhallintoon liittyvää dokumentaatioon. Tarkastuksessa ei varmennettu henkilöstöhallinnon osa-alueisiin liittyvien kontrollien toimintaa.

Tarkastuksen perusteella seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnossa on merkittäviä kehitystarpeita etenkin henkilöstöstrategian ja hallintomallin, tietojärjestelmien ja palveluprosessien osalta. Välittömänä tarpeena on osaavan henkilöstöjohtajan rekrytointi onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi sekä henkilöstöstrategian tarkistaminen ja vaadittujen toimenpiteiden konkretisointi.

 

Liitteet

7

Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon tarkastuksen raportti_15052020

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Juha-Pekka Ollila, 09 2340 2436, juha-pekka.ollila@evl.fi

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format