Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 28.05.2020/Saknr. 19

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

62/2019

 

19

Lausunto Vantaan yleiskaava 2020 ehdotuksesta

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa Vantaan kaupungin yleiskaavaehdotuksesta 2020 oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Selostus

Vantaan kaupunginhallitus on 06.04.2020 päättänyt asettaa nähtäville Vantaan yleiskaava 2020 ehdotuksen MRA 19§:n perusteella. Kaavaehdotus on nähtävillä 22.4.-18.06.2020. Aineisto on tutustuttavissa Vantaan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Vantaan kaupunki on pyytänyt Helsingin seurakuntayhtymältä lausuntoa yleiskaavaehdotuksesta 5.6.2020 mennessä.

Helsingin seurakuntayhtymän ohjesäännön mukaan Yhteinen kirkkoneuvosto antaa lausunnot yleiskaavasta.

Liitteet

48

Helsingin seurakuntayhtymän lausunto Vantaan kaupungin yleiskaavaehdotuksesta 2020

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen, puh. 050 62322, kai.heinonen@evl.fi

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format