Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 28.05.2020/Saknr. 12

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

25/2020

 

12

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)  merkitä tiedoksi tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 ja liittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle toimitettaviin tilinpäätösasiakirjoihin,

2)  esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteiselle kirkko-valtuustolle vahvistettavaksi ja

3)  esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilikauden 1.1.–31.12.2019 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä antaneet suorittamastaan tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen 13.5.2020. Tilintarkastuskertomus on liitteenä.

Tilintarkastuskertomus on normaalin kaavan mukainen, eli ns. ”puhdas”. Tilintarkastuskertomuksen mukaan seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty olennaisilta osin asianmukaisesti. Tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitase liitteineen on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Liitteet

16

Tilintarkastuskertomus tp 2019

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki, 050 3474 728, juha.tuohimaki@evl.fi

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format