Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 07.05.2020/Paragraf 125

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

26/2020

 

125 §

Vuoden 2020 talousarvion ensimmäinen muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy esittelyn mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ensimmäisen muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään ensimmäistä muutosta.

 

Käyttötalousosa

Suorituslisän maksamiseen on varattu 660.000 euroa vuoden 2020 henkilöstöpalveluiden kehykseen ja talousarvioon. Jaetut suorituslisät 528.399 euroa jakaantuvat liitteen mukaisesti seurakunnille ja yhteisille palveluille ja näin kehys- ja talousarviomuutosta anotaan näille kustannuspaikolle. Tämä muutos ei vaikuta toimintakatteeseen.

Siirto talousarvion investointiosasta käyttötalousosaan toteutuu budjetoitua suurempana ja käyttötalouden ennakoidaan ylittävän talousarvion 787.000 euroa. Käyttötalousluonteisten korjausten määrä on ylittänyt arviot.

 

Tuloslaskelmaosa

Vuoden 2020 verotulojen ennakoidaan laskevan - 5 % (4 milj. euroa) koronapandemiaan varautumisen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi.

Tuloslaskelmaosan talousarvion mukainen vuosikate, ilman arvonalennusten muutosta, on -1,1 milj. euroa, muutosten jälkeen vuosikate on -5,9 milj. euroa.

Edellä mainituista muutoksista johtuen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -14,3 milj. euroa, joka on 4,8 milj. euroa talousarviota pienempi.

 

Investointiosa

Investointiosaan esitetään liitteen mukaisia määrärahojen lisäyksiä 0,1 milj. euroa. Perustelut muutoksille esitetään erillisessä liitteessä. Talousarvion investointimenot ovat ennen muutosta 25,4 milj. euroa ja muutoksen jälkeen 25,5 milj. euroa. Talousarvion sitovuustaso investoinneissa on hankkeen kustannuspaikka.

 

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on - 4,9 milj. euroa.

Liitteet

6

Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut

7

Käyttötalouteen siirto ja investoinnit  kiinteistötoimi

8

Käyttötalousosa

9

Tuloslaskelmaosa

10

Rahoitusosa

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format