Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 30.01.2020/Paragraf 33

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

648/2016

 

33 §

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 10.10.2019 § 85 tekemään päätökseen (Lehtisaaren maanvuokrasopimusten hyväksyminen)

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi ja saattaa sen myös yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 15.1.2020 § 15 vahvistanut Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 10.10.2019 § 85 tekemän päätöksen, joka koskee Lehtisaaren maanvuokrasopimusten hyväksymistä.

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan saa hakea muutosta.

Liitteet

12

Pöytäkirjanote Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 15.01.2020

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format