Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 16.01.2020 Paragraf 10


553/2019

 

10 §

Yhteisen seurakuntatyön henkilöstön koulutussuunnitelman 2020-2022 täydentäminen ja siihen liittyvien ulkomaan matkojen hyväksyminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)   merkitä tiedoksi liitteenä olevan täydennyksen yhteisen seurakuntatyön johtajan hyväksymän henkilöstön koulutussuunnitelman vuosille 2020–2022;

2)   antaa virkamatkamääräykset koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelmassa oleville ulkomaisille virkamatkoille;

3)   korvata matka- ja koulutuskustannukset koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman mukaisesti;

4)   maksaa päivärahat kotimaan päivärahan suuruisina

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteisen seurakuntatyön vuosien 2020–2022 henkilöstön koulutussuunnitelman täydennys on valmisteltu seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämissäännön mukaan. Se on käsitelty työyksiköiden työpaikkakokouksissa. Suunnitelmaan on merkitty myös suunnitelma neuvottelupäiville ja muille virkamatkoille osallistumisesta sekä työnohjauksesta, joita ei lasketa henkilöstökoulutukseen kuuluvaksi.

 

Liitteet

9

Koulutussuunnitelman täydennys