Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kirkko ja kaupungin johtokunta
Protokoll 04.12.2019 Paragraf 49


100/2019

 

49 §

Ilmoitusasiat

 

Päätösehdotus

Viestintäpäällikkö Kimmo Holappa

Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Päätoimittaja esitteli ilmoitusasiat. Johtokunta katsoi ja kuunteli Jouluradion tämänvuotisen Hoosianna-videon. Käsittelyn aikana käytettiin 21 puheenvuoroa.

Keskustelussa keskityttiin Heinimäen esittelemiin median uutiskriteereihin ja etenkin siellä mainittuun osattoman ihmisen näkökulman painottamiseen.

Salla Ranta totesi, että on tärkeää tuoda esille kirkon auttamistyötä, mutta se on haastavaa, koska a) diakoniatyön tapahtumat ovat yleensä jo niin täynnä, ettei niitä voi enää mainostaa tai b) ei haluta painottaa, että kaupungin ja valtion apu ei riitä kaikille, koska yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää diakoniatyössä.

Meri-Anna Hintsala kertoi, että Vantaalla on juuri tehty diakoniaviestinnän kampanja ja konseptointi ja valittu viestinnän painopisteeksi diakonian asiakkaiden sijaan muistutus siitä, mitä hyvää kirkko tekee. Tärkeää on myös muistuttaa, että auttaminen on jokaisen kristityn velvollisuus, ei vain kirkon työntekijöiden.

Olav S. Melin muistutti, että toisaalta lehden olisi hyvä myös peräänkuuluttaa, miksi kirkko ei tee riittävästi. Yleisemmin todettiin, että osattomia eivät ole vain varattomat, vaan on paljon muutakin osattomuutta kuten yksinäisyyttä. Kimmo Malin ehdotti, että erilaisista ja yllättävistäkin osattomista voisi tehdä juttusarjan.

Heinimäki totesi, että uutiskriteerit ovat hyvä pohja myös menovinkeille, mutta ovat ennen kaikkea uutiskriteerejä. Siksi niissä ei ole mainintaa esimerkiksi seurakuntien välisestä tasapuolisuudesta, minkä Soili Haverinen nosti esiin tärkeänä menovinkkien kriteerinä.

Soili Haverinen piti mediakortissa mainittuja verkkomainonnan hintoja melko korkeina verrattuna vaikka Facebook-mainontaan. Päätoimittaja totesi, että ne liittyvät Otavalta ostettuun mainospakettiin, mutta hän ottaa johtokunnan jäseniltä mielellään vastaa erilaisia laskelmia.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Painopalvelujen hankinta vuosille 2020-2021 (optiot vuosille 2022 ja 2023)

Valitusajan päättymiseen 25.11.2019 mennessä ei tullut valituksia, joten Kirkko ja kaupunki tekee sopimuksen painopalvelujen hankkimisesta vuosiksi 2020-2021 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sanoma Media Finland Oy:n kanssa. Mahdollisen option käyttöönotosta vuosille 2022 ja 2023 päätetään erikseen.

 

Jouluradion Hoosianna 2019

Jouluradion perinteisiin kuuluu Hoosianna-version teettäminen ajankohtaisella artistilla. Tämän vuoden Hoosiannan teki rap-tähti PastoriPike.

 

Kirkko ja kaupungin uutiskriteerit

Kirkko ja kaupungin uutiskriteerejä (Liite 1) on täsmennetty ja niistä on annettu toimitukselle ohjeet. Uutiskriteerien määrittelyssä on hyödynnetty STT:n uutiskriteerejä.

 

Kirkko ja kaupungin mediakortti 2020

Kirkko ja kaupungin mediakortti (Liite 2) vuodelle 2020 on julkaistu ilmoitusmyynnin työkaluksi.

 

Liitteet

1

K&k_uutiskriteerit

2

Mediakortti Kjak2020_v004