Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 15.08.2019 Paragraf 210


8/2019

 

210 §

Ilmoitusasioita

 

Päätösehdotus

Syyskauden kokouspäivät

15.8.                   klo 16.30

29.8                    klo 16.00

12.9.                   klo 16.00

26.9.                   klo 16.30

10.10.                 klo 16.00 (talousarvio)

24.10.                 klo 16.30

7.11.                   klo 16.00

28.11.                 klo 16.30 (talousarviolausuntojen käsittely)

12.12.                 klo 15.00

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 21.11. peruttiin.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli yhteisten toimielinten kokousaikataulusta vuonna 2020. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset pidetään kahden viikon välein. Yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn tuotavien asioiden määrä on valtuustopäivinä suhteutettava siihen, että kirkkovaltuuston kokous alkaa klo 18.00.

 

Hallinto-oikeus on 13.6.2019 antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta Lehtisaaren maanvuokrasopimusten sopimusmallin hyväksymistä koskevan valituksen.

 

Kirkko ja kaupungin mediatoimituksen helsinkiläiset luottamushenkilöjäsenet tulevat paikalle seuraavaan kokoukseen. Yhteisestä kirkkoneuvostosta valitaan kolme jäsentä Kirkko ja Kaupungin yhteistyösopimusneuvotteluun. Nimitykset päätetään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.8.

 

 

Liitteet

1

Hallinto-oikeuden päätös Lehtisaaren maanvuokrasopimusten sopimusmallin hyväksymistä koskevassa valitusasiassa