Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 09.03.2021 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
11   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
12   Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
13   Anmälningsärenden
14   Kyrkoherdebeslut
15   Anställning av församlingssekreterare
16   Mötesarvoden
17   Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

Närvarande ledamöter
Helene Liljeström, ordförande och sekreterare
Kai Ahola Matias Gädda
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg Daniela Hildén
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström Borta: §15