Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 06.04.2020 klo 17:30 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
43   Mötets öppnande
44   Närvarande och mötets behörighet
45   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
46   Fastställande av föredragningslistan
47   Anställning av ledande diakoniarbetare
48   Modigt tillsammans - mars månads fråga
49   Bordlagt ärende: Församlingens representanter vid årsmötet för föreningen Via Crucis r.f.
50   Anmälningsärenden 4/2020
51   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
52   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto Borta: §43 ,§44 ,§47 ,§49
Björn Holm
Lotta Keskinen Borta: §48
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Christian Kock
 
Linda Jordas
sekreterare