Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 02.03.2020 klo 17:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
28   Mötets öppnande
29   Närvarande och mötets behörighet
30   Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
31   Fastställande av föredragningslistan
32   Anmälningsärenden 3 2020
33   Modigt tillsammans 2023 - remitterat ärende
34   Indragande av diakonitjänst
35   Val av medlem till styrelsen för Helsingfors Orgelsommar r.f.
36   Val av representant till styrelsen för stiftelsen Fanny Wrede sr
37   Val av representant till styrelsen för stiftelsen Lugnet sr
38   Val av representanter till Via Crucis rf;s styrelse och årsmöte
39   Barnombudsman i Johannes församling
40   Kyrkoherdens beslutsförteckning 3/2020
41   Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
42   Mötets avslutande

Närvarande ledamöter
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen Borta: §28 ,§29 ,§30 ,§31
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström Leena Kainulainen
Annette Särs
Pia Öhman, vice ordförande

Övriga närvarande
Christian Kock
 
Linda Jordas
sekreterare