Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Föredragningslista 16.04.2020 kl. 16:00
Teams-kokous

Saknr.   Rubrik  
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Ilmoitusasioita: Rohkeasti yhdessä - Modigt tillsammans 2023-työskentely Korona-tilanteessa
4   Helsinki-avun tilannekatsaus
5   Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöksiä
6   Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiä
7   Hallintojohtajan päätöksiä
8   Kiinteistöjohtajan päätöksiä
9   Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiä
10   Sisäisen tarkastuksen päällikön päätöksiä
11   Indragande av diakonitjänst i Johannes församling/Diakonian viran lakkauttaminen Johannes församling-seurakunnassa
12   Selostus kriisirahaston käytöstä kriisiavustuksiin ja ruoka-pankkitoimintaan vuonna 2019 sekä esitys ruokapankkitoimintaan osoitettujen määrärahojen jaosta vuonna 2020
13   Ei julkisuuteen
14   Ei julkisuuteen
15   Sitoumus Hansel Oy:lle liittymisestä Aurinkovoimalat 2020 2026 dynaamiseen hankintajärjestelyyn
16   Sitoumus Hansel Oy:lle liittymisestä Elintarvikkeet ja non-food - tuotteet 2021-2025 puitejärjestelyyn
17   Ei julkisuuteen
18   Ei julkisuuteen