Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 25.04.2019 klo 18:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  33 Mötets laglighet och beslutförhet
  34 Val av protokolljusterare
  35 Godkännande av föredragningslitan
  36 Ordförandes meddelanden
  37Indragandet av en kaplanstjänst i Matteus församling
  38Inrättande av controllertjänst vid Johannes församling
  39Kostnadsöverskridningar i relation till budgeten för 2018
  40Ändring av Månsas kyrkas svenska namn
  41 Godkännande av Matteuskyrkans fasad- och takrenovering samt vissa ombyggnadsarbeten i fastigheten
  42 Fasadrenovering och målning samt målning och renovering i specialungdomsarbetsenheten Snellu, Andra linjen 8
  43Helsingfors domkapitels fastställande av kyrkofullmäktiges beslut av den 13.12.2018, § 108 (arrendering av markområde till Elisa Abp för en basstation på Porkkala lägergårds område)
  44 Slutrapport för projekt 1/2019
  45Beviljande av riktade anslag för mission och internationell diakoni under 2019
  46 Val av medlemmar till direktionen för 2019-2020 för församlingarnas i huvudstadsregionen gemensamma medieredaktion
  47Svar på Tarja Kantolas motion av den 17.3.2016 gällande en cykelkarta för kyrkorutterna i Helsingfors
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto Borta: § 40-47
Minna Havunen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta Wiking Vuori
Sirkku Ingervo
Ville Jalovaara
Timo Junkkaala
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Pauli Löija
Pirjo-Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna-Riitta Kässi Mio Kivelä
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu Hanna Hokka
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen Marja Marchesani
Kimmo Malin
Olav Melin
Otto Meri
Anna Munsterhjelm
Seija Muurinen
Björn Månsson Tuomas Anttila
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna Noora Juvonen
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Reetta Pauni
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Sonja Raitamäki
Timo Raittinen Anja Hinkkanen
Salla Ranta Signe Jauhiainen
Laura Rissanen Saara Heinänen
Tiina Rytky Borta: § 33-36
Jaana Räntilä
Timo Sahi Borta: § 43-47
Pekka Salomaa
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta Sini Suomalainen
Sinikka Vepsä
Anders Wikström
Tuulikki Vuorinen
Närvarande var 74 medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige och 11 ersättare.