Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 14.03.2019 klo 18:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik  
 
  21 Mötets laglighet och beslutförhet
  22 Val av protokolljusterare
  23 Godkännande av föredragningslistan
  24 Ordförandes meddelanden
  25 Val av direktionsmedlemmar för huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieredaktion för perioden 2019-2020
  26Rapport om församlingsvalet 2018
  27Förändringar i Helsingfors kyrkliga samfällighets medlemsantal 2018
  28Beskrivning av Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma förvaltningssystem
  29 Ei julkisuuteen
  30 Kyrkans miljödiplom och tillsättande av en miljöarbetsgrupp
  31 Ei julkisuuteen
  32Beviljande av rätt för Vanda stad att förlägga parkstråk i Räckhalsskogen i Asola
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius Mio Korhonen
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sirkku Ingervo
Ville Jalovaara
Timo Junkkaala
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo-Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen Jussi Nieminen
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola Liisa Mustajärvi
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen Marita Inberg
Kari Kurka
Anna-Riitta Kässi Mio Kivelä
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Olav Melin
Otto Meri
Hanna Mithiku
Anna Munsterhjelm Pertti Hyvärinen
Seija Muurinen
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Reetta Pauni
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin Eevi Kirjasniemi
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Sonja Raitamäki
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen Jenni Lättilä
Tiina Rytky Borta: § 21-24
Jaana Räntilä
Timo Sahi Sanna-Maija Korhonen
Pekka Salomaa
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen Jarmo Murtomäki
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström Henrik Stenbäck
Juhana Tarvainen Raija Olkkola
Eeva Tikka
Jukka Tuominen Martti Kola
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Arja Katriina Ylänkö
Anders Wikström
Tuulikki Vuorinen