Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 04.11.2019 klo 18:00 / Justerad

 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  68 Val av protokolljusterare, samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  69 Anmälningsärenden
  70 Kyrkoherdebeslut
  71 Utlåtande om Helsingfors kyrkliga samfällighets budget och verksamhetsplan för åren 2020-2022
  72 Anhållan om förhöjt bidrag för skötsel av Matteuskyrkan
  73 Ungdomarnas brev till församlingsrådet
  74 Modigt tillsammans 2023 - Matteus församlings utlåtande
  75 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Fred Wilén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Rolf Blauberg
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Ann-Sofi Gull
Markus Lampenius
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Annica Söderström, vice ordförande
Maria Westerling
Ulf Vikström
 
 Övriga närvarande
 
  
Inge-May Sevonius
sekreterare